Kørsel og færdelsregler


Kørsel og færdelsregler

Veje og kørsel

USA er et sandt eldorado for bilister og vejnettet er veludbygget i alle stater.

Amerikanske færdselsregler er dog lidt anderledes end de danske. Hertil kommer vejskilte i et andet design, end vi det kender fra Europa. Afstande og hastighed vises miles (1,6 km).

Nogle af de største forskelle fra Danmark er, at det som udgangs punkt er tilladt at dreje til højre for rødt lys. Du skal naturligvis holde tilbage for fodgængere, cyklister og tværgående trafik. Der kan dog væreskilte med No Turn on Red.

En anden særlig amerikansk specialitet er vejkryds med såkaldte 4 Way Stops eller alternativt 3 Way Stops i T-kryds. Her skal alle stoppe helt op, før de efter tur kører ind i krydset. Det er faktisk nemt når du først har prøvet det.

En anden specialitet er ”center lane” som er en vejbane på midten opmærket med gult og beregnet som vestresvingsbane – fra begge sider. Hermed undgår svingende bilister at spærre for ligeud kørende.

På motorveje kan du opleve særlige kørebaner skiltet med Diamond Lanes og Car Pools. Der er baner forbeholdt biler med mindst to eller tre personer (fremgår af skiltet)

Vær også opmærksom, at det på motorveje er tilladt at overhale højre om. Da lastbiler må køremed samme hastighed som andre, vil du også opleve at de overhaler dig.

En særlig vigtig regel er, at du aldrig må overhale en holdende skolebus, som har det blinkende stop skilt tændt. Så skal du stoppe – uanset om bussen holder i din kørebane eller i den modsatte retning. Vent til skiltet bliver slukket.

Det er nemt at færdes i trafikken i USA, alt glider normalt meget smidigt. De fleste amerikanere tager godt hensyn og lukker dig gerne ind i trafikken.  Brug af sikkerhedssele er i øvrigt obligatorisk.