Petrified Forest National Park


Forstenet træ og kulørte klipper

Petrified Forest National Park er en interessant nationalpark i det østlige Arizona. Du finder parken imellem Flagstaff og Gallup. Landskabet i parken ligger mellem 1.615 og 1.900 meter over havet, og er en del af Coloradoplateauet. Nationalparken krydses af Interstate 40.

Parken er især kendt for de store forekomster af forstenet træ og andre fossiler - særligt i den sydlige del af parken. Du kan med fordel køre ind i parken ad den sydlige indgang fra rute 180. Her finder du de forstenede træstammer og træstubbe, som ligger spredt rundt i ørkenlandskabet. Træstammerne er omkring 225 millioner år gamle, og stammer fra dengang Nordamerika og Afrika var landfast, og der lå en frodig subtropisk skov der, hvor Arizona ligger i dag. Her kan du se, hvad der ved de rigtige forudsætninger, ved kemiske processer og geologi samt millioner af år kan ske med organisk materiale. Træstammer bliver i løbet af de mange år forstenet! Fra besøgscentret kan du gå til Long Logs, hvor du finder nogle af de flotteste forsteninger.

Fortsæt nord på ad parkens Scenic, som er ca. 45 km lang og bringer dig forbi flere flotte “overlooks”. Stop f.eks. ved Crystal Forest, Jasper Forest og Agates Bridge. Forstenede træer er naturligvis hovedattraktionen i Petrified Forest, men du bør også se Blue Mesa, et område, der leder tankerne hen på Badlands i South Dakota og i den nordligste del af parken kan du se de flotte kulørte klipper - Painted Desert.

Du kan forlade parken via interstate 40 i den nordlige del.